Ισοτιμίες ΦΠΑ 1-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΦΠΑ 1-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
ΔΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 1,4207
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ-ΣΚΩΤΙΑΣ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ 0,8807
ΚΟΡΟΝΑ ΔΑΝΙΑΣ 7,4553
ΚΟΡΟΝΑ ΣΟΥΗΔΙΑΣ 9,1713
ΚΟΡΟΝΑ ΤΣΕΧΙΑΣ 24,4980
ΦΟΡΙΝΤ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 269,1800
ΛΙΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ 3,4528
ΛΑΤ ΛΕΤΟΝΙΑΣ 0,7093
ΖΛΟΤΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ 3,9917
ΛΕΒΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 1,9558
ΝΕΟ ΛΕΪ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 4,2575
* Για τη ζώνη του ευρώ ισχύουν οι κεντρικές ισοτιμίες