Πρακτικά προσαρτ.

Υποδείγματα Πρακτικών - Προσαρτημάτων
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως
1 Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [1]
2 Πρακτικό της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [2]
3 Πρακτικό αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως για αύξηση Κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [3]
4 Πρακτικό αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [4]
5 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρίας και ορισμού εκκαθαριστών Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [5]
6 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [6]
7 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως για το πέρας της εκκαθαρίσεως με Ισολογισμό κλεισίματος Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [7]
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
8 Συγκρότηση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλιου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [8]
9 Πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [9]
10 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου συγκλήσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [10]
11 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί αυξήσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [11]
12 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων Α.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [12]
13 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίσεως διαθέσεως αποτελεσμάτων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [13]
14 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση Προσωρινών Τίτλων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [14]
15 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση Οριστικών Τίτλων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [15]
Προσαρτήματα
16 Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο [16]

 

Σύνδεσμοι
 1. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt001.rtf
 2. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt002.rtf
 3. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt003.rtf
 4. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt004.rtf
 5. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt005.rtf
 6. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt006.rtf
 7. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt007.rtf
 8. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt008.doc
 9. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt009.doc
 10. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt010%20.rtf
 11. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt011.rtf
 12. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt012.rtf
 13. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt013.rtf
 14. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt014.rtf
 15. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt015.rtf
 16. https://www.forologikanea.gr/data/docs/prakt_pros/prakt016.rtf