// //]]> // //]]>
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη
Αυτοέλεγχος

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλείο για να προσδιορίσετε τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη σας με τη χρήση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών.


  Πωλήσεις Παροχή
4,50 %
9,00 %
10,00 %
11,00 %
19,00 %
21,00 %
23,00 %
Ακαθάριστα Έσοδα Βιβλίων
Μ.Σ.Κ.Κ.
Κόστος + Έξοδα + Αποσβέσεις
Ακαθάριστα Έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φορολογητέα Έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φ.Π.Α. μετά από την αναμόρφωση προς πληρωμή ή συμψηφισμό
4,50 %
9,00 %
10,00 %
11,00 %
19,00 %
21,00 %
23,00 %
Ακαθάριστα Έσοδα Βιβλίων
Μ.Σ.Κ.Κ.
Κόστος + Έξοδα + Αποσβέσεις
Ακαθάριστα έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φορολογητέα έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φ.Π.Α. μετά από την αναμόρφωση προς πληρωμή ή συμψηφισμό
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
facebook logo
twitter logo
iphone app