// //]]> // //]]>
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Συμπληρώνετε μόνο στα πεδία με κίτρινο φόντο. Μπορείτε να εισάγετε είτε ακέραιο αριθμό (πχ 10000) είτε πραγματικό (10000,00 ή 10.000,00).

Αρχικά εισάγετε στο πεδίο Α1 το δηλωθέν εισόδημα του υπόχρεου (και προαιρετικά της συζύγου) και στο πεδίο Α2 την τυχόν διαφορά από αντικειμενικές δαπάνες.

Έπειτα εισάγετε στο πεδίο Β, το σύνολο των δηλωθέντων δαπανών.

Τα πεδία Α3, Γ και Δ θα υπολογιστούν αυτόματα. Στα πεδία Ε1 και Ε2 θα υπολογιστεί και θα εμφανιστεί η τυχόν ωφέλεια ή επιβάρυνση.


Υπόχρεου Συζύγου
Α1 Δηλωθέν εισόδημα
Α2 Διαφορά από αντικειμενικές δαπάνες
Α3 Συνολικό φορολογητέο εισόδημα
Β Σύνολο δηλωθέντων δαπανών
Αναλογία δηλωθέντων δαπανών
Γ Απαιτούμενες δαπάνες
Δ Διαφορά δαπανών
Ε1 Ωφέλεια επιπλέον δαπανών
Ε2 Επιβάρυνση μειωμένων δαπανών
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
facebook logo
twitter logo
iphone app