// //]]> // //]]>
Τρίτη 05 Δεκεμβρίου 2023
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Έντυπα Ασφαλιστικών Ταμείων

Έντυπα ΙΚΑ
Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου Αίτηση Απογραφής Οικοδομοτεχνικού Έργου
Αίτηση - Δήλωση Μεταβολής Οικοδομοτεχνικού Έργου Αίτηση - Δήλωση Μεταβολής Οικοδομοτεχνικού Έργου
Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου Αίτηση Απογραφής Άμεσα Ασφαλισμένου
Αίτηση Μη Οφειλής ΙΚΑ Αίτηση Μη Οφειλής ΙΚΑ
Απογραφή Εργοδότη Απογραφή Εργοδότη
Απογραφή Οικιακού Προσωπικού Απογραφή Οικιακού Προσωπικού
Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών Έντυπο Δήλωσης Υποβολής ΑΠΔ και Καταβολής Εισφορών
Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ Έντυπο Υποβολής Συμπληρωματικής ΑΠΔ
Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη
Αίτηση για ρύθμιση οφειλών Αίτηση για ρύθμιση οφειλών άρθρου 48 του Ν. 3943/2011
Έντυπο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης Α.Π.Δ Έντυπο μεταβολής στοιχείων ασφάλισης Α.Π.Δ
Έντυπο Σ5 Έντυπο Σ5
Έντυπο Σ6 Έντυπο Σ6
Έντυπο Θεραπείας - Ένσταση Έντυπο Θεραπείας - Ένσταση
Αίτηση για Πάγια Ρύθμιση ΙΚΑ Ν.3863/2010 Αίτηση για Πάγια Ρύθμιση ΙΚΑ Ν.3863/2010
Έντυπα ΣΕΠΕ
Πίνακας Προσωπικού Πίνακας Προσωπικού
Πρόγραμμα Εργασίας - Ωροπρόγραμμα Πρόγραμμα Εργασίας - Ωροπρόγραμμα
Βιβλίο Αδειών Βιβλίο Αδειών
Yπόδειγμα Σύμβασης Για Μείωση Αποδοχών Yπόδειγμα Σύμβασης Για Μείωση Αποδοχών
Έντυπα ΟΑΕΔ
Έντυπο Αποχώρησης Έντυπο Αποχώρησης
Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης
Έντυπο Πρόσληψης Έντυπο Πρόσληψης
Λήξη Σύμβασης Λήξη Σύμβασης
Έντυπο για Επίδομα Παιδιού Έντυπο για επίδομα παιδιού
Αίτηση Χορήγησης Επιχορήγησης Ειδικό Διετές Αίτηση Χορήγησης Επιχορήγησης Ειδικό Διετές
Αίτηση Χορήγησης Επιχορήγησης Ειδικό Τετραετές Αίτηση Χορήγησης Επιχορήγησης Ειδικό Τετραετές
Έντυπα Β , Β1 , Β2 Έντυπα Β , Β1 , Β2
Έντυπα ΟΑΕΕ
Αίτηση Γενικής Χρήσης Αίτηση Γενικής Χρήσης
Αίτηση Διαγραφής από Μητρώα Ασφαλισμένων Αίτηση Διαγραφής από Μητρώα Ασφαλισμένων
Αίτηση Διαγραφής - Επανεγγραφής Αίτηση Διαγραφής - Επανεγγραφής
Αίτηση Επανεγγραφής Αίτηση Επανεγγραφής
Αίτηση Μεταφοράς Επαγγελματικής Έδρας Αίτηση Μεταφοράς Επαγγελματικής Έδρας
Αίτηση Συνταξιοδότησης Λόγω Θανάτου Αίτηση Συνταξιοδότησης Λόγω Θανάτου
Αίτηση Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος Αίτηση Συνταξιοδότησης Λόγω Γήρατος
Αίτηση Ταμειακής Ενημερότητας Αίτηση Ταμειακής Ενημερώτητας
Αναγνώριση Χρόνου Αναγνώριση Χρόνου
Έκδοση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας Έκδοση Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας
Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου Έκδοση Οικογενειακού Βιβλιαρίου
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app