// //]]>
Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Επίκαιρα Θέματα

Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι δυο κινήσεις για να γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το φόρο
Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.

10 Φεβ 2024 - 09:00

Picture 0 for Ανείσπρακτα ενοίκια: Οι δυο κινήσεις για να γλιτώσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων το φόρο
Αντιμέτωποι με την πληρωμή φόρου από το πρώτο ευρώ και μάλιστα με  συντελεστές 15% έως 45% κινδυνεύουν να βρεθούν φέτος όσοι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα δεν εισέπραξαν ενοίκια κατά τη διάρκεια του 2023.
Καθώς πλησιάζει ο χρόνος που θα ανοίξει το taxis για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες κινήσεις πριν να πατήσουν το κουμπί για να υποβάλουν τη δήλωση της,εάν θέλουν να γλιτώσουν από πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. Πώς θα αποφευχθεί η φορολογία
 
Για να μην φορολογηθεί το ανείσπρακτο έσοδο επιβάλλεται:
 
Να εκδοθεί εις βάρος του μισθωτού διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης  χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης  μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης  μισθωμάτων.
Να καταθέσουν στην εφορία φωτοαντίγραφα των διαταγών, δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση των ανείσπρακτων ενοικίων τότε τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως ανείσπρακτα εισοδήματα δεν θα ληφθούν υπόψη και η Εφορία θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση της δηλωσης φορολογώντας τα συγκεκριμένα ποσά.
Τα S.O.S δικαιολογητικά
 
Από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που κατά περίπτωση προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προκύπτει το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται μισθώματα.
 
Σε περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση  του εκμισθωτή / υπεκμισθωτή.
 
Στην περίπτωση που όλα κυλήσουν ομαλά,τα ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του 2023 αλλά και ενοίκια που είχαν δηλωθεί ως ανείσπρακτα το προηγούμενο φορολογικό έτος και εισπράχθηκαν το 2023 θα πρέπει να δηλωθούν  στη συνέχεια πρώτα στο έντυπο Ε2 και αυτομάτως θα μεταφερθούν στο Ε1.
 
Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί μία εκ των δύο προαναφερόμενων προϋποθέσεων, δηλαδή δεν καταθέσει ο φορολογούμενος την ανάλογη αίτηση ή αυτή είναι ελλιπής , τότε θα πρέπει να δηλώσει και να φορολογηθεί κανονικά τα ανείσπρακτα ενοίκια, χωρίς να έχει δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης διάταξης.
 
Μπορεί η συγκεκριμένη διάταξη να έχει εφαρμογή εδώ και χρόνια  όμως αρκετοί είναι οι  φορολογούμενοι που την ξεχνούν ή την αγνοούν με αποτέλεσμα να βρίσκονταιπρο εκπλήξεως και επιβαρύνονται με φόρο για εισοδήματα που δεν έχουν εισπράξει και πολλές φορές είναι σχεδόν απίθανο και να το καταφέρουν.
 
Η φορολογία από ενοίκια
 
Επισημαίνεται ότι με βάση την ισχύουσα κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων. Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται ως εξής:
 
15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος
35% για το τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.
 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app