// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
12 MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ 1 0 Πάγια
12-00 MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2 0 Πάγια
12-00-00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
12-01 TΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2 0 Πάγια
12-01-00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1 Πάγια
12-02 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 2 0 Πάγια
12-02-00 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 3 1 Πάγια
12-03 EΡΓΑΛΕΙΑ 2 0 Πάγια
12-03-00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ 3 1 Πάγια
12-04 KΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 2 0 Πάγια
12-04-00 ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΣΥΣΚΕΥΕΣ 3 1 Πάγια
12-05 MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 0 Πάγια
12-05-00 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3 1 Πάγια
12-06 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
12-06-00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΣΕ ΑΚΙΝ. ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
12-07 MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 2 0 Πάγια
12-07-00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
12-08 TΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ. 2 0 Πάγια
12-08-00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ. 3 1 Πάγια
12-09 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ. 2 0 Πάγια
12-09-00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ. 3 1 Πάγια
12-10 MΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
12-10-00 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-11 TΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
12-11-00 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
12-12 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
12-12-00 ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ/ΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
12-13 EΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
12-13-00 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-14 KΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
12-14-00 ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-15 MΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
12-15-00 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-16 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 2 0 Πάγια
12-16-00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
12-17 MΗΧ/ΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
12-17-00 ΜΗΧ/ΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-18 TΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝ.3ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ 2 0 Πάγια
12-18-00 ΤΕΧ/ΚΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝ.3ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ 3 1 Πάγια
12-19 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝ.3ΤΩΝ ΕΚ. 2 0 Πάγια
12-19-00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞ/ΣΜΟΣ ΣΕ ΑΚΙΝ.3ΤΩΝ ΕΚ. 3 1 Πάγια
12-99 AΠΟΣΒ/ΝΑ Μ/ΤΑ-ΤΕΧ.ΕΓΚ/ΣΕΙΣ-ΛΟΙΠΟΣ Μ/ΚΟΣ 2 0 Πάγια
12-99-00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
12-99-01 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3 1 Πάγια
12-99-02 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ "ΧΕΙΡΟΣ" 3 1 Πάγια
12-99-03 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 3 1 Πάγια
12-99-04 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ - ΙΔΙΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 3 1 Πάγια
12-99-05 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3 1 Πάγια
12-99-06 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 1 Πάγια
12-99-07 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤ. 3 1 Πάγια
12-99-08 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΕΧ. ΕΓΚΑΤ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Πάγια
12-99-09 ΑΠΟΣΒ/ΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ.ΕΞΟΠ.ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 3 3 1 Πάγια
12-99-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-99-11 ΑΠΟΣΒ/ΝΕΣ ΤΕΧ.ΕΓΚΑΤ.ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-99-12 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΦΟΡΗΤΑ ΜΗΧ."ΧΕΙΡΟΣ" ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
12-99-13 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-99-14 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ-ΙΔΙΟΚΑΤ.ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
12-99-15 ΑΠΟΣΒ/ΝΑ ΜΗΧ/ΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
12-99-16 ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
12-99-17 ΑΠΟΣΒ. ΜΗΧ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 3ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
12-99-18 ΑΠΟΣΒ.ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.ΣΕ ΑΚΙΝ.ΤΡΙΤ.ΕΚΤ.ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
12-99-19 ΑΠΟΣΒ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ/ΚΟΣ.ΕΞΟΠ.ΑΚΙΝ.3ΤΩΝ Ε.ΕΚΜ 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app