// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
16 AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB. 1 0 Πάγια
16-00 YΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ( GOODWILL ) 2 0 Πάγια
16-00-00 ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ( GOODWILL ) 3 1 Πάγια
16-01 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 2 0 Πάγια
16-01-00 ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3 1 Πάγια
16-01-01 ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓ. & ΕΚΜΕΤ. ( LICENCES ) 3 1 Πάγια
16-01-02 ΣΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
16-01-03 ΜΕΘΟΔΟΙ ( KNOW HOW ) 3 1 Πάγια
16-01-04 ΠΡΟΤΥΠΑ 3 1 Πάγια
16-01-05 ΣΧΕΔΙΑ 3 1 Πάγια
16-02 ΔΙΚΑΙΩΜ. ΕΚΜΕΤ. ΟΡΥΧ - ΜΕΤΑΛ - ΛΑΤΟΜ. 2 0 Πάγια
16-02-00 ΔΙΚΑΙΩΜ. ΕΚΜΕΤ. ΟΡΥΧ - ΜΕΤΑΛ - ΛΑΤΟΜ. 3 1 Πάγια
16-03 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 2 0 Πάγια
16-03-00 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3 1 Πάγια
16-04 ΔΙΚΑΙΩΜ. ΧΡΗΣ. ΕΝΣ/ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2 0 Πάγια
16-04-00 ΔΙΚΑΙΩΜ. ΧΡΗΣ. ΕΝΣ/ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 3 1 Πάγια
16-05 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2 0 Πάγια
16-05-00 ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
16-10 EΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
16-10-00 ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
16-11 EΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛ - ΛΑΤΟΜ. 2 0 Πάγια
16-11-00 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛ - ΛΑΤΟΜ. 3 1 Πάγια
16-12 EΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 2 0 Πάγια
16-12-00 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3 1 Πάγια
16-13 EΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΚΕΦ. & ΕΚΔ. ΟΜΟΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Πάγια
16-13-00 ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ. ΚΕΦ. & ΕΚΔ. ΟΜΟΛΟΓ. ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Πάγια
16-14 EΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 2 0 Πάγια
16-14-00 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 3 1 Πάγια
16-15 ΣΥΝ.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΠΙΣΤ.& ΔΑΝ.ΓΙΑ ΚΤΗΣ.ΠΑΓ.ΣΤ 2 0 Πάγια
16-15-00 ΣΥΝ.ΔΙΑΦ.ΑΠΟ ΠΙΣΤ.& ΔΑΝ.ΓΙΑ ΚΤΗΣ.ΠΑΓ.ΣΤ 3 1 Πάγια
16-16 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2 0 Πάγια
16-16-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 3 1 Πάγια
16-17 EΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
16-17-00 ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
16-18 TΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2 0 Πάγια
16-18-00 ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 1 Πάγια
16-19 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
16-19-00 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
16-98 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 2 0 Πάγια
16-98-00 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠ. 3 1 Πάγια
16-99 AΠΟΣΒ ΑΣΩΜ ΑΚΙΝ & ΑΠΟΣΒ ΕΞ ΠΟΛ/ΤΟΥΣ ΑΠΟ 2 0 Πάγια
16-99-00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
16-99-01 ΑΠΟΣΒ. ΔΙΚΑΙΩΜ. ΒΙΟΜΗΧ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 3 1 Πάγια
16-99-02 ΑΠΟΣΒ ΔΙΚ/ΤΩΝ ΕΚΜ/ΣΗ ΟΡΥΧ ΜΕΤΑΛ ΛΑΤΟΜ 3 1 Πάγια
16-99-03 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 3 1 Πάγια
16-99-04 ΑΠΟΣΒ ΔΙΚ/ΜΑΤΑ ΧΡΗΣ ΕΝΣΩΜ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ 3 1 Πάγια
16-99-05 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
16-99-10 ΑΠΟΣΒ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΣΕΩΣ & Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 1 Πάγια
16-99-11 ΑΠΟΣΒ ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΡΥΧ - ΜΕΤΑΛ - ΛΑΤ 3 1 Πάγια
16-99-12 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 3 1 Πάγια
16-99-13 ΑΠΟΣΒ ΕΞΟΔΑ ΑΥΞ ΚΕΦ & ΕΚΔ ΟΜΟΛ/ΚΩΝ ΔΑΝ. 3 1 Πάγια
16-99-14 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤ/ΣΕΩΝ 3 1 Πάγια
16-99-16 ΑΠΟΣΒ ΔΙΑΦ ΕΚΔΟΣ & ΕΞΟΦΛ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 3 1 Πάγια
16-99-17 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
16-99-18 ΑΠΟΣΒ ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 3 1 Πάγια
16-99-19 ΑΠΟΣΒ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app