// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
18 ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ 1 0 Πάγια
18-00 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 0 Πάγια
18-00-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓ/ΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡ.ΕΣΩ 3 1 Πάγια
18-00-01 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ.ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ 3 1 Πάγια
18-00-02 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΜΕΤ ΕΙΣ ΣΤΟ ΣΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ.ΕΣ 3 1 Πάγια
18-00-03 ΑΝΕΞΟΦΛ.ΜΕΤ.ΜΗ ΕΙΣΑΓΜ ΣΤΟ ΧΡΗΜ ΕΤΑΙΡ.ΕΣ 3 1 Πάγια
18-00-04 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓΜ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ.ΕΤΑΙΡ.ΕΞΩΤΕΡ. 3 1 Πάγια
18-00-05 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΑΓΜ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞΩΤ 3 1 Πάγια
18-00-06 ΑΝΕΞΟΦΛ ΜΕΤ ΕΙΣΑΓΜ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞ. 3 1 Πάγια
18-00-07 ΑΝΕΞΟΦ ΜΕΤΟΧ ΜΗ ΕΙΣΑΓΜ ΣΤΟ ΧΡΗΜ ΕΤ ΕΞΩΤ 3 1 Πάγια
18-00-08 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΠΙΧ ΕΣΩΤ 3 1 Πάγια
18-00-09 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΠΙΧ ΕΞΩΤ 3 1 Πάγια
18-00-10 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤ.ΕΤΑΙΡ.ΕΣΩ 3 1 Πάγια
18-00-11 ΠΡΟΕΓΓΡ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡ.ΕΞΩ 3 1 Πάγια
18-00-12 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 1 Πάγια
18-00-19 ΠΡΟΒΛ ΓΙΑ ΥΠΟ/ΣΕΙΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΣΕ ΛΟΙΠ ΕΠΙΧ 3 1 Πάγια
18-01 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2 0 Πάγια
18-01-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤΑΙΡ ΕΣΩΤ 3 1 Πάγια
18-01-01 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ/ΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΕΤ. ΕΣ. 3 1 Πάγια
18-01-02 ΑΝΕΞΟΦΛ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓ ΣΤΟ ΧΡΗΜ ΕΤΑΙΡ ΕΣ 3 1 Πάγια
18-01-03 ΑΝΕΞΟΦ ΜΕΤ ΜΗ ΕΙΣΑΓ ΣΤΟ ΧΡΗΜ ΕΤΑΙΡ ΕΣΩΤ 3 1 Πάγια
18-01-04 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤΕΡ. 3 1 Πάγια
18-01-05 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞΩΤΕΡ 3 1 Πάγια
18-01-06 ΑΝΕΞΟΦ ΜΕΤΟΧ ΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞΩΤ 3 1 Πάγια
18-01-07 ΑΝΕΞ ΜΕΤ ΜΗ ΕΙΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞΩΤΕΡ 3 1 Πάγια
18-01-08 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΠΙΧ ΕΣΩΤ 3 1 Πάγια
18-01-09 ΣΥΜ/ΧΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ (ΠΛΗΝ Α.Ε.) ΕΠΙΧ ΕΞΩΤ 3 1 Πάγια
18-01-10 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡ ΕΣ 3 1 Πάγια
18-01-11 ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ ΜΕΤ ΕΤΑΙΡ ΕΞΩΤΕΡ 3 1 Πάγια
18-01-12 ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 1 Πάγια
18-01-19 ΠΡΟΒ/ΨΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠ/ΜΗΝΕΙΣ ΣΥΜ ΣΕ ΛΟΙΠ ΕΠ. 3 1 Πάγια
18-02 MΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΣΥΝ/ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ ΣΕ ΔΡΧ. 2 0 Πάγια
18-02-00 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΣΥΝ/ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ ΣΕ ΔΡΧ. 3 1 Πάγια
18-03 MΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΣΥΝ/ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ.ΣΕ Ξ.Ν. 2 0 Πάγια
18-03-00 ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΣΥΝ/ΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧ.ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Πάγια
18-04 MΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤ.ΛΟΙΠ.ΣΥΜΜΕΤ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ. ΔΡΧ. 2 0 Πάγια
18-04-00 ΜΑΚΡΟΠ.ΑΠΑΙΤ.ΛΟΙΠ.ΣΥΜΜΕΤ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ. ΔΡΧ. 3 1 Πάγια
18-05 MΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΛΟΙΠ.ΣΥΜΜΕΤ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ. Ξ.Ν. 2 0 Πάγια
18-05-00 ΜΑΚΡ.ΑΠΑΙΤ.ΛΟΙΠ.ΣΥΜΜΕΤ.ΕΝΔ.ΕΠΙΧ. Ξ.Ν. 3 1 Πάγια
18-06 MΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 2 0 Πάγια
18-06-00 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΤΑΙΡΩΝ 3 1 Πάγια
18-07 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΑ ΣΕ ΔΡΧ. 2 0 Πάγια
18-07-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΑ ΣΕ ΔΡΧ. 3 1 Πάγια
18-08 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΑ ΣΕ Ξ.Ν. 2 0 Πάγια
18-08-00 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΜΑΚΡΟΠ/ΣΜΑ ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Πάγια
18-09 MΗ ΔΟΥΛΕΥΜ.ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡ.ΜΑΚΡΟΠ.ΔΡΧ 2 0 Πάγια
18-09-00 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜ.ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡ.ΜΑΚΡΟΠ.ΔΡΧ 3 1 Πάγια
18-10 MΗ ΔΟΥΛΕΥΜ.ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡ.ΜΑΚΡΟΠ.Ξ.N 2 0 Πάγια
18-10-00 ΜΗ ΔΟΥΛΕΥΜ.ΤΟΚΟΙ ΓΡΑΜΜ.ΕΙΣΠΡ.ΜΑΚΡΟΠ.Ξ.Ν 3 1 Πάγια
18-11 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 2 0 Πάγια
18-11-00 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΕΗ 3 1 Πάγια
18-11-01 ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΤΕ 3 1 Πάγια
18-12 OΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 0 Πάγια
18-12-00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 1 Πάγια
18-13 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ. 2 0 Πάγια
18-13-00 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΡΧ. 3 1 Πάγια
18-14 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.N. 2 0 Πάγια
18-14-00 ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Πάγια
18-15 TΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΧ. 2 0 Πάγια
18-15-00 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ ΔΡΧ. 3 1 Πάγια
18-16 TΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ Ξ.Ν. 2 0 Πάγια
18-16-00 ΤΙΤΛΟΙ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΚΙΝ/ΣΕΩΝ ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app