// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 1 0 Απαιτήσεις
34-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-00-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΑΓ. ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-01 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-01-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-02 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣ. 2 0 Απαιτήσεις
34-02-00 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΣ. 3 1 Απαιτήσεις
34-03 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΣ. 2 0 Απαιτήσεις
34-03-00 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΣ. 3 1 Απαιτήσεις
34-04 ΜΕΡΙΣ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-04-00 ΜΕΡΙΣ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡ. ΕΣΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-05 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
34-05-00 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
34-06 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
34-06-00 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
34-07 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
34-07-00 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
34-08 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
34-08-00 ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
34-09 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
34-09-00 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
34-10 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-10-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-11 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-11-00 ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-12 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞ. 2 0 Απαιτήσεις
34-12-00 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤΑΙΡ. ΕΞ. 3 1 Απαιτήσεις
34-13 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΞ. 2 0 Απαιτήσεις
34-13-00 ΑΝΕΞ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣ. ΣΤΟ ΧΡΗΜ. ΕΤ. ΕΞ. 3 1 Απαιτήσεις
34-14 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 2 0 Απαιτήσεις
34-14-00 ΜΕΡ/ΞΕΙΣ ΕΙΣΠ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡ. ΕΞΩΤ. 3 1 Απαιτήσεις
34-15 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
34-15-00 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
34-16 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Απαιτήσεις
34-16-00 ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 3 1 Απαιτήσεις
34-17 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
34-17-00 ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
34-19 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2 0 Απαιτήσεις
34-19-00 ΛΟΙΠΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Απαιτήσεις
34-20 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤ. ΕΣ. 2 0 Απαιτήσεις
34-20-00 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤ. ΕΣ. 3 1 Απαιτήσεις
34-21 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤ. ΕΞ. 2 0 Απαιτήσεις
34-21-00 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΥΠΟ ΕΚΔ. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤ. ΕΞ. 3 1 Απαιτήσεις
34-22 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣ. 2 0 Απαιτήσεις
34-22-00 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣ. 3 1 Απαιτήσεις
34-23 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞ. 2 0 Απαιτήσεις
34-23-00 ΠΡΟΕΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΞ. 3 1 Απαιτήσεις
34-24 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 0 Απαιτήσεις
34-24-00 ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ 3 1 Απαιτήσεις
34-25 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 2 0 Απαιτήσεις
34-25-00 ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 3 1 Απαιτήσεις

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app