// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 1 0 Υποχρεώσεις
53-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 2 0 Υποχρεώσεις
53-00-00 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 3 0 Υποχρεώσεις
53-00-00-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 4 1 Υποχρεώσεις
53-00-01 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 3 0 Υποχρεώσεις
53-00-01-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 4 1 Υποχρεώσεις
53-01 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 2 0 Υποχρεώσεις
53-01-00 ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 3 1 Υποχρεώσεις
53-02 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 2 0 Υποχρεώσεις
53-02-00 ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 3 1 Υποχρεώσεις
53-03 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Υποχρεώσεις
53-03-00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Υποχρεώσεις
53-04 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 2 0 Υποχρεώσεις
53-04-00 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 3 1 Υποχρεώσεις
53-05 ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 2 0 Υποχρεώσεις
53-05-00 ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ 3 1 Υποχρεώσεις
53-06 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2 0 Υποχρεώσεις
53-06-00 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3 1 Υποχρεώσεις
53-07 ΟΦΕΙΛ. ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛ. ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΧΡΕΩΓ. 2 0 Υποχρεώσεις
53-07-00 ΟΦΕΙΛ. ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΟΛ. ΚΑΙ ΛΟΙΠ. ΧΡΕΩΓ. 3 1 Υποχρεώσεις
53-08 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 2 0 Υποχρεώσεις
53-08-00 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 3 1 Υποχρεώσεις
53-09 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 2 0 Υποχρεώσεις
53-09-00 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 3 1 Υποχρεώσεις
53-10 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Υποχρεώσεις
53-10-00 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Υποχρεώσεις
53-11 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ Ξ.Ν. 2 0 Υποχρεώσεις
53-11-00 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ Ξ.Ν. 3 1 Υποχρεώσεις
53-12 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝ.ΕΠ.ΣΕ ΔΡΧ 2 0 Υποχρεώσεις
53-12-00 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝ.ΕΠ.ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Υποχρεώσεις
53-13 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝ.ΕΠ.ΣΕ ΞΝ 2 0 Υποχρεώσεις
53-13-00 ΒΡΑΧ.ΥΠΟΧΡ.ΠΡΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜ.ΕΝ.ΕΠ.ΣΕ ΞΝ 3 1 Υποχρεώσεις
53-14 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 2 0 Υποχρεώσεις
53-14-00 ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ 3 1 Υποχρεώσεις
53-15 ΔΙΚ. ΟΜΟΛ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΥ 2 0 Υποχρεώσεις
53-15-00 ΔΙΚ. ΟΜΟΛ. ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΥ 3 1 Υποχρεώσεις
53-16 ΜΕΤΟΧΟΙ - ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒ. 2 0 Υποχρεώσεις
53-16-00 ΜΕΤΟΧΟΙ - ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΒ. 3 1 Υποχρεώσεις
53-90 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 2 0 Υποχρεώσεις
53-90-00 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 3 0 Υποχρεώσεις
53-90-00-0000 ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ 4 1 Υποχρεώσεις

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app