// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 0 Έξοδα
60-00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Έξοδα
60-00-00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3 0 Έξοδα
60-00-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4 1 Έξοδα
60-00-01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3 1 Έξοδα
60-00-02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 3 0 Έξοδα
60-00-02-0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 4 1 Έξοδα
60-00-03 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ) 3 0 Έξοδα
60-00-03-0000 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ) 4 1 Έξοδα
60-00-04 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ 3 1 Έξοδα
60-00-05 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-00-05-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-00-06 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-00-06-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-00-07 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-00-07-0000 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-00-08 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 3 0 Έξοδα
60-00-08-0000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 4 1 Έξοδα
60-00-09 ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3 1 Έξοδα
60-00-10 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3 0 Έξοδα
60-00-10-0000 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 4 1 Έξοδα
60-00-11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 3 1 Έξοδα
60-00-12 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 3 1 Έξοδα
60-01 ΑΜΟΙΒΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Έξοδα
60-01-00 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 3 0 Έξοδα
60-01-00-0000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ 4 1 Έξοδα
60-01-01 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 3 1 Έξοδα
60-01-02 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 3 0 Έξοδα
60-01-02-0000 ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 4 1 Έξοδα
60-01-03 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ) 3 0 Έξοδα
60-01-03-0000 ΔΩΡΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ) 4 1 Έξοδα
60-01-04 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΡΓΙΩΝ 3 1 Έξοδα
60-01-05 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-01-05-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-01-06 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-01-06-0000 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-01-07 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 3 0 Έξοδα
60-01-07-0000 ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 1 Έξοδα
60-01-08 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 3 0 Έξοδα
60-01-08-0000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 4 1 Έξοδα
60-01-09 ΠΟΣΟΣΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ 3 1 Έξοδα
60-01-10 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 3 0 Έξοδα
60-01-10-0000 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 4 1 Έξοδα
60-01-11 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 3 1 Έξοδα
60-01-12 ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 3 1 Έξοδα
60-02 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2 0 Έξοδα
60-02-00 ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
60-02-01 ΕΞΟΔΑ ΣΤΕΓΑΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
60-02-02 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ 3 1 Έξοδα
60-02-03 ΕΞΟΔΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
60-02-04 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
60-02-05 ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 3 1 Έξοδα
60-02-06 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
60-02-07 ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) 3 0 Έξοδα
60-02-07-0000 ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ) 4 1 Έξοδα
60-02-99 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 3 1 Έξοδα
60-03 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒ. ΕΜΜΙΣΘΟ 2 0 Έξοδα
60-03-00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 3 0 Έξοδα
60-03-00-0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 4 1 Έξοδα
60-03-01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 3 0 Έξοδα
60-03-01-0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 4 1 Έξοδα
60-03-02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. 3 1 Έξοδα
60-03-04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3 1 Έξοδα
60-04 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒ. ΗΜΕΡΟΜ. 2 0 Έξοδα
60-04-00 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 3 0 Έξοδα
60-04-00-0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 4 1 Έξοδα
60-04-01 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 3 0 Έξοδα
60-04-01-0000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 4 1 Έξοδα
60-04-02 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚ. ΑΣΦ. 3 1 Έξοδα
60-04-04 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 3 1 Έξοδα
60-05 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ 2 0 Έξοδα
60-05-00 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3 0 Έξοδα
60-05-00-0000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4 1 Έξοδα
60-05-01 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. 3 0 Έξοδα
60-05-01-0000 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠ. 4 1 Έξοδα

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app