// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 1 0 Έξοδα
64-00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2 0 Έξοδα
64-00-00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 3 1 Έξοδα
64-00-01 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ 3 1 Έξοδα
64-00-10 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-00-20 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 0 Έξοδα
64-00-20-0019 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έξοδα
64-00-30 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 3 0 Έξοδα
64-00-30-0019 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ 19% ΦΠΑ 4 1 Έξοδα
64-01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 2 0 Έξοδα
64-01-00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-01-01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-02 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 2 0 Έξοδα
64-02-00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 3 1 Έξοδα
64-02-01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 3 1 Έξοδα
64-02-02 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 3 1 Έξοδα
64-02-03 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜ. 3 1 Έξοδα
64-02-04 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-05 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ Α.Π.Ε 3 1 Έξοδα
64-02-06 ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ 3 1 Έξοδα
64-02-07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-08 ΕΞΟΔΑ ΛΟΓΩ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-09 ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-10 ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ 3 1 Έξοδα
64-02-11 ΑΜΕΣΟ MARKETING 3 1 Έξοδα
64-02-12 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 3 1 Έξοδα
64-02-13 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-14 ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 3 1 Έξοδα
64-02-99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-03 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 2 0 Έξοδα
64-03-00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-03-01 ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 1 Έξοδα
64-03-02 ΕΞΟΔΑ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-04 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΩΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2 0 Έξοδα
64-04-00 ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Ν.Δ. 4231/62 3 1 Έξοδα
64-05 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2 0 Έξοδα
64-05-00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 3 1 Έξοδα
64-05-01 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ & ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΠΑΓ. ΟΡΓΑΝ. 3 1 Έξοδα
64-05-02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΠ. ΤΙΤΛΩΝ 3 1 Έξοδα
64-06 ΔΩΡΕΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 2 0 Έξοδα
64-06-00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3 1 Έξοδα
64-06-01 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΕΙΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3 1 Έξοδα
64-07 ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2 0 Έξοδα
64-07-00 ΕΝΤΥΠΑ 3 1 Έξοδα
64-07-01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-07-02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 3 1 Έξοδα
64-07-03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-08 ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΕΩΣ 2 0 Έξοδα
64-08-00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-08-01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 1 Έξοδα
64-08-02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 3 1 Έξοδα
64-09 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2 0 Έξοδα
64-09-00 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ 3 1 Έξοδα
64-09-01 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚ. 3 1 Έξοδα
64-10 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2 0 Έξοδα
64-10-00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜ. 3 1 Έξοδα
64-10-01 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΣΥΜ. 3 1 Έξοδα
64-10-99 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-11 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓ. 2 0 Έξοδα
64-11-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΥΜ/ΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΟΓ. 3 1 Έξοδα
64-12 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΥΜ. & ΧΡΕΟΓ. 2 0 Έξοδα
64-12-00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΣΥΜ/ΧΩΝ 3 1 Έξοδα
64-12-01 ΔΙΑΦ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΥΜ. ΣΕ ΛΟΙΠ.ΕΠ. 3 1 Έξοδα
64-12-02 ΔΙΑΦ. (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2 0 Έξοδα
64-98-00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 3 1 Έξοδα
64-98-01 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 3 1 Έξοδα
64-98-02 ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΙ ΕΞΟΔΑ ΕΞΩΔΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-03 ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-04 ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 3 1 Έξοδα
64-98-05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 3 1 Έξοδα

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app