// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 1 0 Έξοδα
65-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 2 0 Έξοδα
65-00-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ ΜΗ ΜΕΤ.ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-00-01 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ. ΣΕ ΔΡΧ ΜΕΤ. ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-00-02 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ.ΜΕ ΡΗΤ.ΞΝ ΜΗ ΜΕΤ.ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-00-03 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ.ΜΕ ΡΗΤ.ΞΝ ΜΕΤ.ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-00-04 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ.ΣΕ ΞΝ ΜΗ ΜΕΤ.ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-00-05 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΔΑΝ.ΣΕ ΞΝ ΜΕΤ.ΣΕ ΜΕΤ. 3 1 Έξοδα
65-01 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΑΚΡΟΠ. ΥΠΟΧΡ. 2 0 Έξοδα
65-01-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠ. ΜΑΚ. ΥΠΟΧ. ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Έξοδα
65-01-01 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΤΡΑΠ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΣΕ ΔΡΧ ΜΕ ΡΗΤ.ΞΝ 3 1 Έξοδα
65-01-02 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΤΡΑΠ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΣΕ ΞΝ 3 1 Έξοδα
65-01-03 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ 3 1 Έξοδα
65-01-04 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Έξοδα
65-01-05 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΣΥΝΔ.ΕΠΙΧ.ΣΕ ΞΝ 3 1 Έξοδα
65-01-06 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡ.ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. 3 1 Έξοδα
65-01-07 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΣΕ ΔΡΧ 3 1 Έξοδα
65-01-08 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΣΕ ΞΝ 3 1 Έξοδα
65-01-09 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜ.ΑΠΟ ΦΟΡ. 3 1 Έξοδα
65-01-10 ΤΟΚΟΙ & ΕΞ.ΜΑΚ.ΥΠ.ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛ. ΤΑΜΕΙΑ 3 1 Έξοδα
65-02 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2 0 Έξοδα
65-02-00 ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 3 1 Έξοδα
65-03 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜ.ΤΡΑΠ.ΕΓΓΥΗΜ. ΜΕ ΑΞ 2 0 Έξοδα
65-03-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜ.ΤΡΑΠ.ΕΓΓΥΗΜ. ΜΕ ΑΞ 3 1 Έξοδα
65-04 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠ.ΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞ. 2 0 Έξοδα
65-04-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠ.ΧΟΡ.ΓΙΑ ΕΞ. 3 1 Έξοδα
65-05 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠ. ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠ. ΧΡΗΜ. 2 0 Έξοδα
65-05-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠ. ΒΡΑΧ. ΤΡΑΠ. ΧΡΗΜ. 3 1 Έξοδα
65-06 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 2 0 Έξοδα
65-06-00 ΤΟΚΟΙ & ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΒΡΑΧ. ΥΠΟΧΡ. 3 1 Έξοδα
65-07 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΡΑΠ.ΕΡΓ.ΣΥΜ.ΔΑΝ.& ΧΡΗΜ. 2 0 Έξοδα
65-07-00 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΤΡΑΠ.ΕΡΓ.ΣΥΜ.ΔΑΝ.& ΧΡΗΜ. 3 1 Έξοδα
65-08 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. 2 0 Έξοδα
65-08-00 ΕΞΟΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ. 3 1 Έξοδα
65-09 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΥ 2 0 Έξοδα
65-09-00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΟΜΟΛΟΓ. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΟΚΟΥ 3 1 Έξοδα
65-10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 2 0 Έξοδα
65-10-00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 3 1 Έξοδα

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app