// //]]> // //]]>
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Ίδρυση Εταιριών

Ίδρυση Εταιριών
1 Οδηγός Σύστασης Επιχειρήσεων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
2 Οδηγός Εγγραφής στους Δημόσιους Ασφαλιστικούς Φορείς Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
3 Πίνακας Επαγγελμάτων που κατατάσσονται στους Ασφαλιστικούς Φορείς Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
4 Εγγραφή στο Τ.Ε.Β.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
5 Καταστατικό Ομόρρυθμου Εταιρίας Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
6 Καταστατικό Σύστασης Α.Ε Προσωρινά μη διαθέσιμο
7 Καταστατικό Σύστασης Ε.Π.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
8 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Α.Ε. Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
9 Καταστατικό Σύστασης μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
Ατομικές Επιχειρήσεις
10 Δήλωση Έναρξης - Μεταβολής Παύσης Λειτουργίας Φ.Η.Μ Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
11 Δήλωση Απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
12 Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
13 Δήλωση Δραστηριοτήτων Επιχείρησης Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
14 Ατομική Επιχείρηση ή Ελέυθερος Επαγγελματίας Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
15 Σημείωμα ΚΒΣ|Θεώρηση-Ακύρωση-Απώλεια Βιβλίων και στοιχείων, τόπος τήρησης ενημέρωσης, αιτήσεις, γνωστοποιήσεις Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app