// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Πρακτικά προσαρτ.

Υποδείγματα Πρακτικών - Προσαρτημάτων
Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως
1 Πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
2 Πρακτικό της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
3 Πρακτικό αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως για αύξηση Κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
4 Πρακτικό αποφάσεως Γενικής Συνελεύσεως για μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
5 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως περί λύσεως της εταιρίας και ορισμού εκκαθαριστών Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
6 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως διαρκούσης της εκκαθαρίσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
7 Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως για το πέρας της εκκαθαρίσεως με Ισολογισμό κλεισίματος Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
8 Συγκρότηση Πρώτου Διοικητικού Συμβουλιου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
9 Πιστοποίηση αρχικού μετοχικού κεφαλαίου Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
10 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου συγκλήσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
11 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί αυξήσεως Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
12 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων Α.Ε Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
13 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίσεως διαθέσεως αποτελεσμάτων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
14 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση Προσωρινών Τίτλων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
15 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την Έκδοση Οριστικών Τίτλων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο
Προσαρτήματα
16 Προσάρτημα Οικονομικών Καταστάσεων Κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app