// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

ν.2515/1997 πριν την δημοσίευση του ν.4152/2013 ν.2515/1997 μετά την δημοσίευση του ν.4152/2013 Μεταβατικές διατάξεις του ν.4152/2013 για τους ήδη κατέχοντες επαγγελματική ταυτότητα λογιστή
Μέλη ΟΕΕ - πτυχιούχοι ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Γ΄ τάξης αποκτούν την Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με διετή(2) προϋπηρεσία ως λογιστές Γ΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα ως λογιστές Α΄ ταξης με τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχοι ΤΕΙ Λογιστικής Γ΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης αποκτούν Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με τετραετή(4) προϋπηρεσία ως λογιστής Γ΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Α΄ τάξη με τετραετή(4) προϋπηρεσία ως λογιστής Β΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα ως λογιστές Α΄ τάξης με τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχοι ΤΕΙ τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξη με διετή(2) προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης αποκτούν την Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με πενταετή(5) προϋπηρεσία ως λογιστές Γ΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Μη πτυχιούχοι Γ΄ τάξη μετά από πενταετή(5) προϋπηρεσία ως λογιστές Δ΄ τάξης   Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου Δ΄ τάξη μετά από δωδεκαετή προϋπηρεσία (12) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από επταετή (7) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου οικονομίας Δ΄ τάξη μετά από δεκαετή προϋπηρεσία (10) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από εξαετή (6) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι πτυχίου ΙΕΚ Λογιστικής ή μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης ΕΛΚΕΠΑ Δ΄ τάξη μετά από οκταετή προϋπηρεσία (8) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από πενταετή (5) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010   Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία  
Α΄ τάξη με τριετή (3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης
Εμπειρικοί λογιστές που είχαν υπογράψει τρεις ισολογισμούς τριών διαφορετικών χρήσεων από το έτος 1965 μέχρι 30/4/1977 Α΄ τάξη Ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 Παραμένουν στην Α΄ τάξη, εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ 6)
Εμπειρικοί λογιστές που είχαν υπογράψει τρεις ισολογισμούς τριών διαφορετικών χρήσεων πριν από 25/07/1997 Γ ' Τάξη Ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 Αποκτούν την Β' τάξη χωρίς όμως να είναι σαφές ότι ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα

Δείτε το ΠΔ. 340/1998 αναλυτικά

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app