// //]]> // //]]>
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Τάξεις Λογιστών - Φοροτεχνικών και Δικαιούχοι Αδειών

ν.2515/1997 πριν την δημοσίευση του ν.4152/2013 ν.2515/1997 μετά την δημοσίευση του ν.4152/2013 Μεταβατικές διατάξεις του ν.4152/2013 για τους ήδη κατέχοντες επαγγελματική ταυτότητα λογιστή
Μέλη ΟΕΕ - πτυχιούχοι ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Γ΄ τάξης αποκτούν την Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με διετή(2) προϋπηρεσία ως λογιστές Γ΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα ως λογιστές Α΄ ταξης με τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχοι ΤΕΙ Λογιστικής Γ΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης αποκτούν Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με τετραετή(4) προϋπηρεσία ως λογιστής Γ΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Α΄ τάξη με τετραετή(4) προϋπηρεσία ως λογιστής Β΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Συνεχίζουν να ασκούν το επάγγελμα ως λογιστές Α΄ τάξης με τα ιδια επαγγελματικά δικαιώματα
Πτυχιούχοι ΤΕΙ τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης Γ΄ τάξη με διετή(2) προϋπηρεσία Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία Αποκτούν Β΄ Τάξη και με την συμπλήρωση τριετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης αποκτούν την Α΄ τάξη με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε
Β΄ τάξη με πενταετή(5) προϋπηρεσία ως λογιστές Γ΄ τάξης Α΄ τάξη με τριετή(3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης Αποκτούν Α΄ Τάξη με την συμπλήρωση διετούς προϋπηρεσίας ως λογιστές Β΄ τάξης με την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων της περ Ε. Εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ. 6)
Μη πτυχιούχοι Γ΄ τάξη μετά από πενταετή(5) προϋπηρεσία ως λογιστές Δ΄ τάξης   Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου Δ΄ τάξη μετά από δωδεκαετή προϋπηρεσία (12) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από επταετή (7) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου οικονομίας Δ΄ τάξη μετά από δεκαετή προϋπηρεσία (10) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από εξαετή (6) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Κάτοχοι πτυχίου ΙΕΚ Λογιστικής ή μακροχρόνιων προγραμμάτων κατάρτισης ΕΛΚΕΠΑ Δ΄ τάξη μετά από οκταετή προϋπηρεσία (8) ως βοηθός λογιστής Β΄ τάξη μετά από πενταετή (5) προϋπηρεσία Αποκτούν την Β΄ Τάξη
Φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010   Β΄ τάξη χωρίς προϋπηρεσία  
Α΄ τάξη με τριετή (3) προϋπηρεσία ως λογιστές Β΄ τάξης
Εμπειρικοί λογιστές που είχαν υπογράψει τρεις ισολογισμούς τριών διαφορετικών χρήσεων από το έτος 1965 μέχρι 30/4/1977 Α΄ τάξη Ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 Παραμένουν στην Α΄ τάξη, εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα (VI της παρ 6)
Εμπειρικοί λογιστές που είχαν υπογράψει τρεις ισολογισμούς τριών διαφορετικών χρήσεων πριν από 25/07/1997 Γ ' Τάξη Ισχύει μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 Αποκτούν την Β' τάξη χωρίς όμως να είναι σαφές ότι ασκούν το επάγγελμα με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα

Δείτε το ΠΔ. 340/1998 αναλυτικά

I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Athens Tax Forum
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app