// //]]> // //]]>
Κυριακή 30 Απριλίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη
Αυτοέλεγχος

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω εργαλείο για να προσδιορίσετε τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη σας με τη χρήση του Μοναδικού Συντελεστή Καθαρών Κερδών.


  Πωλήσεις Παροχή
4,50 %
9,00 %
10,00 %
11,00 %
19,00 %
21,00 %
23,00 %
Ακαθάριστα Έσοδα Βιβλίων
Μ.Σ.Κ.Κ.
Κόστος + Έξοδα + Αποσβέσεις
Ακαθάριστα Έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φορολογητέα Έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φ.Π.Α. μετά από την αναμόρφωση προς πληρωμή ή συμψηφισμό
4,50 %
9,00 %
10,00 %
11,00 %
19,00 %
21,00 %
23,00 %
Ακαθάριστα Έσοδα Βιβλίων
Μ.Σ.Κ.Κ.
Κόστος + Έξοδα + Αποσβέσεις
Ακαθάριστα έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φορολογητέα έσοδα μετά από αυτοέλεγχο
Φ.Π.Α. μετά από την αναμόρφωση προς πληρωμή ή συμψηφισμό
I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
facebook logo
twitter logo
iphone app