// //]]>
Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Διαφορές τρόπου αναγραφής των ακινήτων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από το έτος 2014
Τι ισχύει

11 Οκτ 2017 - 10:31

Picture 0 for Διαφορές τρόπου αναγραφής των ακινήτων στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων από το έτος 2014

Αναγραφή οικοπέδων

 

2005 έως και 2013 Η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται σύμφωνα με τον τίτλο του.


Αν η επιφάνεια του οικοπέδου είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη του τίτλου του, τότε αναγράφεται η επιφάνεια του τίτλου τους.


2014 και επόμενα έτη  Η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται σύμφωνα με την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνεται η επιφάνεια του οικοπέδου, όπως προκύπτει από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνεται η πραγματική επιφάνεια του οικοπέδου. Αν η πραγματική επιφάνεια του οικοπέδου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης, αναγράφεται η πραγματική υπερβάλλουσα επιφάνεια του οικοπέδου.


Αν η πραγματική επιφάνεια του οικοπέδου είναι μικρότερη αυτής που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης, αναγράφεται η επιφάνεια της εγγραφής στο κτηματολογικό γραφείο ή του τίτλου κτήσης.


2. Αναγραφή κτισμάτων


ΕΤΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ


2005 έως και 2013 Η επιφάνεια του κτίσματος αναγράφεται σύμφωνα με τον τίτλο του.


Αν η επιφάνεια του κτίσματος είναι υπερβάλλουσα από αυτή του τίτλου του, τότε αναγράφεται η μεγαλύτερη επιφάνεια.


Αν η επιφάνεια του κτίσματος είναι μικρότερη του τίτλου του, τότε αναγράφεται η επιφάνεια του τίτλου του.


2014 και επόμενα έτη Η επιφάνεια του κτίσματος αναγράφεται σύμφωνα με την οριστική εγγραφή του στο κτηματολογικό γραφείο. Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή, λαμβάνεται η επιφάνεια του κτίσματος, όπως προκύπτει από τον τίτλο κτήσης. Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης, λαμβάνεται η πραγματική επιφάνεια του κτίσματος.


Αν η πραγματική επιφάνεια του κτίσματος υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης, αναγράφεται η πραγματική μεγαλύτερη επιφάνεια του κτίσματος.


Αν η πραγματική επιφάνεια του κτίσματος είναι μικρότερη αυτής που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης, αναγράφεται η επιφάνεια της εγγραφής στο κτηματολογικό γραφείο ή του τίτλου κτήσης.


3. Μονοκατοικία


ΕΤΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ


2005 έως και 2013 Ως μονοκατοικία, ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο, στο οποίο δεν υπάρχουν άλλα κτίρια κύριας χρήσης.

 

2014 και επόμενα έτη Ως μονοκατοικία, ορίζεται το μοναδικό κτίσμα, το προορισμένο για κατοικία, που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο ή γήπεδο ή κάθετη ιδιοκτησία, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα κτίρια κύριας χρήσης.


4. Αναγραφή τυφλού κτίσματος επί οικοπέδου, το οποίο δεν είναι τυφλό


ΕΤΗ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ


2005 έως και 2013 Το κτίσμα αναγράφονταν ως τυφλό (χωρίς προσόψεις) και τα στοιχεία του οικοπέδου αναγρά-
φονταν στην ίδια γραμμή με το κτίσμα.

 

2014 και επόμενα έτηΣε περίπτωση τυφλού κτίσματος, εφόσον, αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοπέδου και εφόσον αυτό δεν είναι τυφλό, αναγράφεται σε διαφορετική γραμμή, ώστε να δηλωθεί η πρόσοψή του, με συμπλήρωση και της συνολικής επιφάνειας των επ’αυτού κτισμάτων.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app