// //]]>
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Αυγούστου
Πότε είναι απαραίτητο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

13 Αυγ 2018 - 10:19

Picture 0 for Δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων έως και 31 Αυγούστου

Του Γιώργου Λαμπίρη

Σε υποβολή δήλωσης για ποσό φόρου, το οποίο παρακρατήθηκε στο εισόδημα από μερίσματα και τόκους κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, θα πρέπει να προβούν οι επιχειρήσεις έως και τις 28 Αυγούστου. Η ίδια υποχρέωση αφορά και την παρακράτηση από δικαιώματα, σε περίπτωση κατά την οποία αυτός που λαμβάνει την αμοιβή, είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που δεν διατηρεί τη φορολογική του κατοικία καθώς και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι τα ποσά των παρακρατηθέντων φόρων αποδίδονται έως και τις 31 Αυγούστου.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των ευνοϊκών συντελεστών παρακράτησης

Για την εφαρμογή ευνοϊκότερων συντελεστών παρακράτησης στις διμερείς συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας, θα πρέπει ο εκάστοτε δικαιούχους, ο οποίος διατηρεί τη φορολογική του έδρα στο εξωτερικό, να έχει αποστείλει σχετικό πιστοποιητικό, με το οποίο να αποδεικνύει, ποιος είναι ο τόπος της φορολογικής του κατοικίας.

Απαραίτητο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας

Σημειώνεται ότι για την εφαρμογή των όσων ορίζονται στις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, κατά την ενσωματωσή τους στο εθνικό δίκαιο, και για να μην πραγματοποιηθεί παρακράτηση φόρου κατά την καταβολή των μερισμάτων, των τόκων και των δικαιωμάτων, θα πρέπει ο δικαιούχος σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός, μαζί με την υποβολή της μηδενικής δήλωσης, να υποβάλλει και πιστοποιητικό, με το οποίο θα αποδεικνύεται η φορολογική του κατοικία.

Δήλωση και απόδοση φόρου για μισθό, εισφορά αλληλεγγύης, αμοιβές ΔΣ

Μία ακόμα φορολογική υποχρέωση, στην οποία θα πρέπει να ανταποκριθούν οι υπόχρεοι έως και τις 31 Αυγούστου, είναι η υποβολή της δήλωσης και η απόδοση του φόρου, ο οποίος παρακρατήθηκε για μισθούς εργαζομένων, εισφορά αλληλεγγύησς και αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Επίσης θα πρέπει να υποβάλλεται και η δήλωση και να υποβάλλεται ο φόρος σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης εργοδότη - εργαζόμενου.

Τέλος, μία ακόμη περίπτωση στην οποία θα πραγματοποιείται η δήλωση και απόδοση του φόρου, που πρακρατήθηκε για αμοιβές τεχνικών υπηρεσιών, διοίκησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες και όταν αυτός που λαμβάνει την αμοιβή είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με έδρα το εξωτερικό, και δεν είναι φορολογικός κάτοικος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app