// //]]>
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Σχόλια - Αναλύσεις

Κωδικοί 659 - 660 : Προσοχή να γίνεται η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται
Συμμέτοχη των κωδίκων στον τρόπο φορολόγησης τυχόν προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων

02 Απρ 2019 - 09:20

Picture 0 for Κωδικοί 659 - 660 : Προσοχή να γίνεται η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται

Προσοχή :  Είναι βασικό να γίνεται  η σωστή αντιστοίχηση της πηγής του εισοδήματος για κάθε έγγραφη που συμπληρώνεται (συμμέτοχη των κωδίκων στον τρόπο φορολόγησης τυχόν προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίων) και να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του φορέα οπού απαιτείται καθώς και το αντίστοιχο ποσό.


Κωδικοί 659-660 ή 619-620  Στους κωδικούς αυτούς, ανάλογα με το αν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, συμπληρώνονται τα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και εμφανίζεται πίνακας στον οποίο αναλύονται ανάλογα με την προέλευσή τους:

 

Εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε πρεσβείες, προξενεία, κ.λπ.

 

Διατροφή συζύγου και τέκνων

 

Συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους

 

Εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε αναπήρους και το οποίο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος όπως
περιοδικότητα, μόνιμη πηγή προέλευσης

 

Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%

 

Επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων

 

Επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κατά ποσοστό 65% και της από 11.10.2018 καταβαλλόμενης πτητικής αποζημίωσης στους πιλότους πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 KW

 

Κέρδη από πώληση προϊόντων για την παραγωγή των οποίων χρησιμοποιήθηκε ευρεσιτεχνία διεθνώς αναγνωρισμένη (άρθρο 71Α ν.4172/2013)

 

Τόκοι ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου

 

Κέρδη πώλησης εισηγμένων μετοχών με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 0,5%

 

Κέρδη μεταβίβασης εισηγμένων κινητών αξιών (απόκτηση πριν από 1/1/2009)

 

Αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ/ΕΟΧ/ΕΖΕΖ αμοιβαία κεφάλαια

 

Εισαχθέντα μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών που δεν φορολογούνται με τον ν. …/2019, καθώς και μερίσματα ημεδαπών πλοιοκτητριών εταιρειών

 

Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης

 

Κέρδη μεταβίβασης τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με την οποία υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. και είναι υπόχρεος για υποβολή δήλωσης από άλλη αιτία με βάση το άρθρο 67 του Κ.Φ.Ε.

 

Ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων ημεδαπής προέλευσης

 

Πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις μέχρι 12.000 ευρώ αθροιζόμενες

 

Λοιπές εισοδηματικές αγροτικές ενισχύσεις

 

Αγροτική επιδότηση πρόωρης συνταξιοδότησης

 

Κέρδος από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, καθώς και εταιρικά ομόλογα εταιρειών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.

 

Κέρδος που προκύπτει κατά την ημερομηνία λήξης ομολόγων, μεταξύ της αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας τους, όταν αυτά διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους.

 

Ποσά που καταβάλλονται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθ. 166 του ν. 4001/2011, στο πλαίσιο της εγκατάστασης του αγωγού φυσικού αερίου.


Μερίσματα εισηγμένων σε χρηματιστήριο μετοχών που απαλλάσσονται του φόρου.

 

Αμοιβές που καταβάλλονται από την Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.

 

Λοιπές περιπτώσεις.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app