// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εισφορές ΤΣΑΥ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
1. Σύνταξης   13,33 % επί πάσης φύσης αποδοχών
α. περίπτωση 188,30 € από 1/1/2008
β. περίπτωση 113,00 € από 1/1/2008
2. Ασθένειας   4,30% επί πάσης φύσεως αποδοχών
α. περίπτωση 5% επί ακαθαρίστων αποδοχών
β. περίπτωση 2,15% επί ακαθαρίστων αποδοχών
3. Πρόνοιας € 2,93 μηνιαίως  
Στέγη Υγειονομικών € 2,00 από 1/1/2008  

 

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1/1993
ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
1. Σύνταξης 4% επί πάσης φύσης αποδοχών (κάτω 5ετίας) 13,33 % επί πάσης φύσης αποδοχών
6,67% επί πάσης φύσης αποδοχών (κάτω 5ετίας)
2. Ασθένειας 2,55% επί πάσης φύσεως αποδοχών 5,10% επί πάσης φύσεως αποδοχών
3. Πρόνοιας 4% επί πάσης φύσεως αποδοχών  
Στέγη Υγειονομικών € 2,00 από 1/1/2008  

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app