// //]]> // //]]>
Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!
 
Υλοποίηση απόφασης Δ.Σ. ΕΤΑΑ.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. του ΕΤΑΑ με την αριθμ. 228/29.4.13, θέμα 1α απόφαση,αναστέλλει την εφαρμογή της διάταξης περί αυξήσεων στις ασφαλιστικές εισφορές που προέκυψαν από την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11, μέχρι την έκδοση απόφασης του ΣτΕ επί της σχετικής προσφυγής του ΤΕΕ, και με ύψος εισφορών προ της εφαρμογής των αυξήσεων των εν λόγω διατάξεων.
 
Παρακαλούνται οι εργοδότες όπως, από την επομένη της γνωστοποίησης, να παρακρατούν και να καταβάλλουν εισφορές για την Ειδική Προσαύξηση ( ΕΙΠΡ ) με τιμές που ίσχυαν πριν την εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν. 3986/11. ( βλέπε παρακάτω νέα εγκύκλιο εισφορών )
 
Οι κρατήσεις που έχουν ήδη γίνει με νέες τιμές ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ και δεν συμψηφίζονται μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ.

 

Α.  «ΠΑΛΑΙΟ» Ασφαλιστικό> (Ασφαλισμένοι έως 31-12-1992) Άνω 5ετίας & Κάτω 5ετιάς Εργοδοτικές Εισφορές
Νέες Τιμές Διαφορά Νέες Τιμές Διαφορά Νέες Τιμές Διαφορά
Κύρια Ασφάλιση (Κ.Σ)  6,67 %   3,34  %    13,33%   
Κύρια Ασφάλιση (ΕΙΠΡ) 83,20 €     83,20 €        
Επικουρική Ασφάλιση 3,00  %    1,50  %    3,00 %  
Πρόνοια (ΕΦ'ΑΠΑΞ) 4,00  %    4,00  %       
 Υγείας (ΚΥΤ) 2,15  %    2,15 %    4,30 %  

 

 
Σημ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ υπολογίζονται επί του Συνόλου Αποδοχών.
 
Το Σύνολο Αποδοχών δεν μπορεί να είναι Κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/10/2008 ( 693,35 €) καθώς επίσης δεν μπορεί να είναι Ανώτερο από 5.546,80 €
 
 
Β.  «ΝΕΟ» Ασφαλιστικό (Ασφαλισμένοι από 01-01-1993) Άνω 5ετίας Έως 35 ετών & Κάτω 5ετιάς Εργοδοτικές Εισφορές
Νέες Τιμές Διαφορά Νέες Τιμές Διαφορά Νέες Τιμές Διαφορά
 Κύρια Ασφάλιση (Κ.Σ)  6,67 %   3,34  %    13,33 %  
Κύρια Ασφάλιση (ΕΙΠΡ) 1ή Ασφαλιστική κλάση 83,20 €    1ή Ασφαλιστική κλάση 58,24 €       
  2ή Ασφαλιστική κλάση 102,32 €   2ή Ασφαλιστική κλάση 71,62  €      
Επικουρική Ασφάλιση 3,00  %    1,50  %    3,00 %  
Πρόνοια (ΕΦ'ΑΠΑΞ) 4,00  %   4,00  %       
Υγείας (ΚΥΤ) 2,15  %    2,15 %    4,30 %  

 

Μειωμένες εισφορές ( 50%) ισχύουν για τα πέντε πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και αφορούν την Κ.Σ. και το ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ και εφόσον ο ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει τα 35 έτη .
 
Μειωμένη εισφορά στην ΕΙΠΡ ( στα 70 % της τρέχουσας ) ισχύει από την ημερομηνία ένταξης του ασφαλισμένου στον συγκεκριμένο κλάδο μέχρι την συμπλήρωση πέντε ετών .
 
Η εισφορά της ΕΙ.ΠΡ. διαμορφώνεται , λαμβάνοντας υπ΄ όψη :
 
α ) Την συμπλήρωση της 1ης πενταετίας .
 
β ) Την αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ( ο υπολογισμός πενταετίας και ένταξης σε ασφαλιστική κατηγορία ορίζεται με βάση την ημερομηνία εγγραφής στον συγκεκριμένο κλάδο ) .
 
Σημ. ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ υπολογίζονται επί του Συνόλου Αποδοχών.
 
Το Σύνολο Αποδοχών δεν μπορεί να είναι Ανώτερο από 5.546,80 €
 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ και για το ΠΑΛΑΙΟ και για το ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ υπολογίζονται και στις 15 μισθολογικές περιόδους ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ.Αδείας + Δ.Χριστουγέννων )
 
ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ στις 12 μισθολογικές περιόδους ( 12 Μήνες )
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app