// //]]> // //]]>
Παρασκευή 24 Μαρτίου 2017
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Υπολογισμός αδειών

Χρησιμοποιείστε την παρακάτω φόρμα για να υπολογίσετε με εύκολο τρόπο την άδεια και το επίδομα άδειας που δικαιούστε:

Χρόνια προϋπηρεσίας: Έως 12 χρόνια (ή 10 στον ίδιο εργοδότη)
Από 12 έως 25 χρόνια
Πάνω από 25 χρόνια
Σχέση εργασίας: Μισθωτός Με ημερομίσθιο
Χρόνια εργασίας στον ίδιο εργοδότη: 1 2 Πάνω από 2
Μηνιαίος μισθός ή Ημερομίσθιο:
Πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια τρέχοντος έτους:

Αποτελέσματα
Ημέρες άδειας
Αποδοχές άδειας (ημερομίσθια):
Αποδοχές επιδόματος άδειας (ημερομίσθια):
Αποδοχές άδειας (αναλογούν μισθός):
Επίδομα άδειας:
I Spirit
Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Athens Tax Forum
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Οδηγός για τις Συντάξεις του ΙΚΑ
Οδηγός για τις Συντάξεις του Δημοσίου
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app