// //]]>
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

«Μπλοκάκι» και φορολόγηση ως μισθωτός
Προυποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά

15 Απρ 2016 - 10:40

Picture 0 for  «Μπλοκάκι» και φορολόγηση ως μισθωτός

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία θεωρείται το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην περ. στ' της παρ.2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013 (κωδικοί 307-308).

 

Κωδικός 307/308

 

Οι εν λόγω κωδικοί αφορούν τα περίφημα «μπλοκάκια». Οι κωδικοί όταν συμπληρώνονται αλλάζουν το φορολογικό καθεστώς από ελεύθερο επαγγελματία σε μισθωτό.

 

Συμπληρώνεται το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών) που αποκτήσατε από παροχή υπηρεσίας προς πελάτες σας (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες) στην ημεδαπή, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

 

α) να έχετε έγγραφη σύμβαση με τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας, και

 

β) οι πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας να μην υπερβαίνουν τους τρείς (3), ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματός σας από επιχειρηματική δραστηριότητα να προέρχεται από έναν (1) από τους πελάτες σας οι οποίοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες σας.

 

γ) να μην έχετε την εμπορική ιδιότητα και

 

δ) η επαγγελματική σας έδρα να είναι ίδια με την κατοικία σας.

 

Αν δεν ισχύει έστω και ένα εκ των παραπάνω τότε δεν συμπληρώνεται ο κωδικός αυτός.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app