// //]]>
Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

Φορολογικά Νέα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για μεταβολές από 1/1/2019
Τι ισχύει

30 Μαι 2019 - 09:15

Picture 0 for ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ για μεταβολές από 1/1/2019

Από την 1η Ιανουάριου 2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή), υποχρεούνται να τις δηλώνουν ηλεκτρονικά στη δήλωση στοιχείων ακινήτων μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους. (περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 άρθρου 73 του ν. 4607/2019).


Σύμφωνα με τα ανωτέρω υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση Ε9 για το έτος 2020 έχουν:


Όσοι φορολογούμενοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του έτους 2019, οι οποίες υπάρχουν και κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 (απόκτηση με οποιονδήποτε τρόπο ακινήτου, διαγραφή ακινήτου ή μεταβολές σε ακίνητο που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις).


Τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα ακίνητά τους εντάσσονται σε κάποια κατηγορία απαλλαγών ή μειώσεων του ΕΝ.Φ.Ι.Α., (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013), η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2019και εφόσον ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου 2020.

 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν ακίνητα που απαλλάσσονται του φόρου ή για τα οποία προβλέπεται μείωση αυτού (άρθρα 3, 4 και 5 του ν.4223/2013), η οποία πραγματοποιήθηκε εντός του έτους 2019 και εφόσον ισχύει κατά την 1η Ιανουαρίου 2020.

 


Όσοι έχουν κενά ημιτελή κτίσματα που δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ή ηλεκτροδοτούνται με εργοταξιακό ρεύμα, εφόσον αυτά δεν έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2019.


Ο κάτοχος ακινήτου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ ΑΕ και στην «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών, εφόσον αυτά δεν έχουν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2019.

 


Ο Ο.Τ.Α., για ακίνητο που έχει δεσμεύσει για οποιονδήποτε λόγο, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης, εφόσον αυτό δεν έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2019.

 

Ο κάτοχος δεσμευμένου ακινήτου από ΟΤΑ, για το οποίο εκκρεμεί καταβολή αποζημίωσης, οφείλει να το αναγράψει και αυτός στο Ε9, και να σημειώσει ότι το ακίνητο είναι δεσμευμένο από ΟΤΑ και εκκρεμεί η καταβολή αποζημίωσης, εφόσον αυτό δεν έχει αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2019.


Ο εργολάβος, για να αναγράψει το εργολαβικό του αντάλλαγμα, εφόσον έχουν παρέλθει 4 χρόνια από την έναρξη ανέγερσης της οικοδομής ή και πριν την παρέλευση της τετραετίας εφόσον το εργολαβικό αντάλλαγμα έχει χρησιμοποιηθεί από αυτόν καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο οικοπεδούχος για να διαγράψει το εργολαβικό αντάλλαγμα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Δε βρέθηκαν σχόλια

Μπορείτε να αφήσετε σχόλιο μόνο αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης. Εγγραφείτε ή συνδεθείτε

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app