// //]]> // //]]>
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024
logo
Φορολογική Βιβλιοθήκη

14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμός Κινείται Είδος λογαριασμού
14 EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ 1 0 Πάγια
14-00 EΠΙΠΛΑ 2 0 Πάγια
14-00-00 ΕΠΙΠΛΑ 3 1 Πάγια
14-01 ΣΚΕΥΗ 2 0 Πάγια
14-01-00 ΣΚΕΥΗ 3 1 Πάγια
14-02 MΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 0 Πάγια
14-02-00 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 1 Πάγια
14-03 H/Y ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 2 0 Πάγια
14-03-00 Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
14-04 MΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2 0 Πάγια
14-04-00 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3 1 Πάγια
14-05 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 2 0 Πάγια
14-05-00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3 1 Πάγια
14-06 ZΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤ.(ΓΕΩΡΓ.& ΚΤΗΝ.ΕΠΙΧ) 2 0 Πάγια
14-06-00 ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤ.(ΓΕΩΡΓ.& ΚΤΗΝ.ΕΠΙΧ) 3 1 Πάγια
14-08 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2 0 Πάγια
14-08-00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 1 Πάγια
14-09 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2 0 Πάγια
14-09-00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 1 Πάγια
14-10 EΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
14-10-00 ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-11 ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
14-11-00 ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-12 MΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
14-12-00 ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-13 H/Y & HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤ. ΕΚΜ 2 0 Πάγια
14-13-00 Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤ. ΕΚΜ 3 1 Πάγια
14-14 MΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤ. ΕΚΜΕΤ 2 0 Πάγια
14-14-00 ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤ. ΕΚΜΕΤ 3 1 Πάγια
14-15 EΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
14-15-00 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
14-16 ZΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΤ.ΕΚΜΕΤΑΛ. 2 0 Πάγια
14-16-00 ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΚΤ.ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
14-18 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 2 0 Πάγια
14-18-00 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
14-19 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 2 0 Πάγια
14-19-00 ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-99 AΠΟΣΒ. ΕΠΙΠΛΑ & ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛ. 2 0 Πάγια
14-99-00 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ 3 1 Πάγια
14-99-01 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ 3 1 Πάγια
14-99-02 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 3 1 Πάγια
14-99-03 ΑΠΟΣΒ. Η\Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 3 1 Πάγια
14-99-04 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 3 1 Πάγια
14-99-05 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 3 1 Πάγια
14-99-06 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 3 1 Πάγια
14-99-08 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 3 1 Πάγια
14-99-09 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 3 1 Πάγια
14-99-10 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-99-11 ΑΠΟΣΒΕΣΜΕΝΑ ΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 3 1 Πάγια
14-99-12 ΑΠΟΣΒ. ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
14-99-13 ΑΠΟΣΒ. Η\Υ & ΑΠΟΣΒ. ΗΛΕΚΤ.ΣΥΓΚΡ.ΕΚ.ΕΚΜ. 3 1 Πάγια
14-99-14 ΑΠΟΣΒ. ΜΕΣΑ ΑΠΟΘΗΚ.& ΜΕΤΑΦ. ΕΚΤ. ΕΚΜΕΤ. 3 1 Πάγια
14-99-15 ΑΠΟΣΒ. ΕΠΙΣΤΗΜ. ΟΡΓΑΝΑ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια
14-99-16 ΑΠΟΣΒ. ΖΩΑ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΕΚΜΕΤ. ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤ 3 1 Πάγια
14-99-18 ΑΠΟΣΒ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ε.ΕΚΜ 3 1 Πάγια
14-99-19 ΑΠΟΣΒ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛ. 3 1 Πάγια

 

Newsletter
Newsletter
   
Έκδοση για Ε9 - Για παραγγελίες πατήστε εδώ
Β.Καράογλου Α.Ε.
Ισολογισμός
Φορολογικά Εργαλεία
Περιεχόμενα
Λογιστικό Σχέδιο
04 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
08 - ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
10 - EΔAΦIKEΣ EKTAΣEIΣ
11 - KTIPIA-EΓKATAΣTAΣEIΣ KTIPIΩN-TENIKA EPΓ
12 - MHX/TA-TEXN.EΓKAT.-ΛOIΠ.MHX/KOΣ EΞOΠΛIΣΜΟΣ
13 - METAΦOPIKA MEΣA
14 - EΠIΠΛA KAI ΛOIΠOΣ EΞOΠΛIΣMOΣ
15 - AKIN.YΠO EKTEΛ.& ΠPOKAT.KTHΣ.ΠAΓ.ΣTOIX.
16 - AΣΩM. AKINHT. & EΞOΔA ΠOΛYETOYΣ AΠOΣB.
18 - ΣYM/XEΣ & ΛOIΠEΣ MAKPOΠ/ΣMEΣ AΠAITHΣEIΣ
20 - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
21 - ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ
22 - ΥΠΟΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
23 - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
24 - Α' ΥΛΕΣ - Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
25 - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
26 - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
28 - ΕΙΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
30 - ΠΕΛΑΤΕΣ
31 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ
32 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
33 - ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
34 - ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
35 - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΔΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΠΡΟΚ/ΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣ.
36 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
38 - ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
40 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ
41 - ΑΠΟΘ/ΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝ/ΓΗΣ-ΕΠΙΧ.ΕΠΕΝΔ.
42 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ
43 - ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞ. ΚΕΦΑΛ.
44 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
45 - ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
51 - ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
52 - ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΒΡΑΧ/ΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
53 - ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
54 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
55 - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
56 - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
60 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
61 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
62 - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
63 - ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
64 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
65 - ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
66 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Σ.Λ.Κ.
68 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖ.ΠΡΟΣ.ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ
70 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
71 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
72 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
73 - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
74 - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
75 - ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
76 - ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
78 - ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
80 - ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΑΤΑΛΛΕΥΣΗ
81 - ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
82 - ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
83 - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ
84 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣ.
85 - ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
86 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
88 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
89 - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
90 - ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
91 - ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΑΓΟΡΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ
92 - ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ
93 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
94 - ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
95 - ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΟΣΤΟΣ
96 - ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
97 - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΩΣ & ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ
98 - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημερολόγιο
facebook logo
twitter logo
iphone app